Analiza bezpieczeństwa w miastach i powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Które obszary w Kujawsko-Pomorskiem są uznane za najbardziej niebezpieczne?

Nasza analiza opiera się na informacjach z Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2021 oraz pierwsze półrocze roku 2022. Dane te obejmują całe województwo kujawsko-pomorskie. Przy tworzeniu zestawienia skupialiśmy się na kategorii „przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzone przez Policję na 1000 mieszkańców”.

Statystyki wykazały, że w całym województwie kujawsko-pomorskim w czasie omawianego okresu zgłoszono łącznie 843 przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Policja odnotowała te zdarzenia jako potwierdzone. W szczegółowym podziale, w roku 2021 policja potwierdziła 566 takich przestępstw, podczas gdy w pierwszych sześciu miesiącach roku 2022 odnotowano już 277 przypadków.