Droższe egzaminy na prawo jazdy – Podwyżki, które odczuli kandydaci na kierowców

Zaledwie kilka miesięcy temu, opłaty związane z egzaminami na prawo jazdy uległy istotnemu wzrostowi. W przypadku bardzo popularnej kategorii „B”, obecne koszty przekroczyły kwotę, jaką mieliśmy do tej pory – ceny te wzrosły z 170 zł do 250 zł. To oznacza, że aspirujący kierowca musi teraz zapłacić aż 40 procent więcej za możliwość zdobycia upragnionego dokumentu.

Kiedy rozważamy podział finansowy na poszczególne części egzaminu, widzimy, że koszt egzaminu teoretycznego wynosi aktualnie 50 zł, podczas gdy za praktyczną część egzaminu trzeba zapłacić 200 zł. Jeśli porównamy to z cenami sprzed podwyżki, zobaczymy znaczny wzrost – wcześniejsza opłata za część teoretyczną wynosiła jedynie 30 zł, natomiast część praktyczna kosztowała 140 zł.