Kwestia zobowiązań majątkowych polskich parlamentarzystów

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, której treść została ustalona i przyjęta 9 maja 1996 roku, zawarta w jej 35 artykule informacja mówi, że parlamentarzyści, zarówno posłowie jak i senatorowie, są prawnie zobligowani do składania deklaracji majątkowych. Te oświadczenia dotyczą stanu ich majątku i są publicznie dostępne na stronie internetowej Sejmu.

Oprócz tego istnieje również dedykowany rejestr korzyści majątkowych, który jest dodatkowo prowadzony. W tym rejestrze posłowie zgłaszają różnego rodzaju informacje, w tym o darowiznach otrzymanych od podmiotów działających na terenie kraju lub poza jego granicami. Jednakże, takie darowizny muszą być zgłaszane tylko wtedy, gdy ich wartość przekracza połowę najniższego wynagrodzenia za pracę.

W związku z powyższym, spośród całej listy posłów i posłanek, jedynie 11 osób dopełniło tego obowiązku i złożyło swoje oświadczenia majątkowe za rok 2022. Poseł Paweł Olszewski nie tylko dopełnił tej procedury składając swoje oświadczenie majątkowe, ale także dokonał uzupełnienia Rejestru Korzyści. Wynika to z faktu, że poseł Olszewski był beneficjentem darowizny rodzinnej.