„W pełni” i „Zawodowo”: innowacyjny projekt dwóch kobiet na rzecz wellbeingu w miejscu pracy

Inicjatywa o nazwie „W Pełni” oraz podcast „Zawodowo” są dziełem dwóch młodych kobiet, które zaniepokojone alarmującymi statystykami dotyczącymi zdrowia psychofizycznego pracowników z Kujaw i Pomorza, postanowiły podjąć działanie. Stworzyły one platformę, aby zwrócić uwagę na istotność wellbeing’u w miejscach pracy. Motywacją do rozpoczęcia tego projektu była chęć zmiany niepokojącego stanu rzeczy, który obecnie obserwuje się wśród pracowników z ich regionu.

„Zawodowo”, to seria podcastów, które przez ostatnie kilka miesięcy nagrywane są w historycznych Młynach Rothera znajdujących się w Bydgoszczy. Twórczyniami i prowadzącymi te rozmowy są Małgorzata Dziemitko-Magrowska oraz Martyna Siekiera – dwie specjalistki od wellbeing’u w organizacjach.

Obie kobiety zdecydowały się na podjęcie takiej inicjatywy ze względu na niepokojące dane dotyczące zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników z ich rodzinnego regionu. Zauważyły brak edukacji z zakresu strategii wellbeingowych w firmach oraz niewielkie zaangażowanie ze strony przedsiębiorstw w poprawę tej sytuacji. „Podjęłyśmy decyzję o propagowaniu wiedzy na temat dobrostanu człowieka, tworząc projekt 'W Pełni’ i realizując podcast 'Zawodowo'” – wyjaśnia Małgorzata Dziemitko-Magrowska.