Zauważalny wzrost wydatków na transport publiczny w Bydgoszczy

Bydgoszcz uplasowała się w czołowej trójce polskich miast, gdzie tempo wzrostu wydatków na obsługę transportu miejskiego jest najwyższe. Jeżeli mówimy o skali krajowej i wielkości dopłat do funkcjonowania komunikacji miejskiej, Bydgoszcz osiąga siódmą pozycję.

Z danych zawartych w raporcie, który został skompletowany przez magazyn „Wspólnota”, wynika, że Bydgoszcz jest jednym z liderów wśród najważniejszych polskich miast pod kątem inwestycji w utrzymanie oraz ekspansję systemu transportu publicznego. W szybkim tempie zwiększają się dopłaty do transportu miejskiego – jako miejsca, gdzie ten trend jest najbardziej widoczny, eksperci wymieniają Zieloną Górę, Toruń oraz Bydgoszcz.

Informacje te zostały zanalizowane i przedstawione przez autora raportu, prof. Pawła Swianiewicza, który jest ekonomistą z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Julitę Łukomską – adiunkta z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim.