Planowanie rozbudowy Trasy WZ w Bydgoszczy

Zarządzająca systemem komunikacji miejskiej w Bydgoszczy instytucja, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) w Bydgoszczy, otworzył procedurę przetargową na stworzenie projektowej dokumentacji dla Trasy WZ. Ta faza jest częścią pierwszego etapu prac, w którym skupia się na segmencie drogi pomiędzy ulicami Lelewela i Łęczycką. Wybrany wykonawca będzie również zobowiązany do przygotowania wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wraz z dołączonymi załącznikami i dokumentacją przetargową. Dodatkowo, będzie odpowiedzialny za nadzór autorski podczas realizacji projektu.

W ciągu ostatnich miesięcy „Portal Kujawski” donosił, że lokalne władze planują od dawna ulepszyć trasę W-Z, poprzez podniesienie jej standardu. Głównymi zmianami dla kierowców byłoby wprowadzenie dwóch pasów ruchu na całej trasie oraz kilka skrzyżowań bezkolizyjnych. Zgodnie z deklaracją Mirosława Kozłowicza, wiceprezydenta Bydgoszczy, priorytetem miałby być 1,5-kilometrowy odcinek między ulicami Łęczycką a Wyszyńskiego. Jednakże, najnowsze ogłoszenie przetargowe zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczy dokumentacji na nieco dłuższy odcinek – od ulicy Wyszyńskiego, poprzez kilkaset metrów aż do ulicy Lelewela.

Z ogłoszenia wynika, że całe przedsięwzięcie ma być realizowane w etapach i ze względu na specyfikę projektu oraz powiązane z nim uwarunkowania, zakres umowy może zostać ograniczony. Jednakże określono minimalne zobowiązania obu stron, które wynoszą 55% wartości zamówienia. ZDMiKP w Bydgoszczy zaznacza również, że dla dobra wykonawcy, powinien on przeprowadzić ocenę warunków lokalnych bez udziału zleceniodawcy, aczkolwiek nie jest to absolutnym wymogiem. Ze względu na konieczność ścisłej współpracy i koordynacji między różnymi dziedzinami, nie ma możliwości składania ofert częściowych.