Plan przebudowy ulicy Nakielskiej w Bydgoszczy

Zapowiedzieliśmy proces przetargowy dla projektu modernizacji ul. Nakielskiej, który rozciąga się od skrzyżowania z ul. J. Bronikowskiego do ul. Lisiej. Opracowanie niezbędnej dokumentacji zajmie około dwóch lat. Po jej ukończeniu zamierzamy przystąpić do realizacji budowy. Na te zadania udało nam się zdobyć znaczne wsparcie finansowe z unii europejskiej – powyżej 6 milionów euro.

– Przypisanie tej inwestycji do realizacji było jednym z najbardziej skomplikowanych zadań, jakie mieliśmy do wykonania w ostatnich czasach – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. – Po przeprowadzeniu wielu konsultacji, wyselekcjonowaliśmy opcję, która rozwiązuje najwięcej problemów. Na etapie tworzenia koncepcji musieliśmy zgrać wiele różnych projektów, np. rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego. Pełna reorientacja warunków finansowych była wymagana – nasze miasto zostało praktycznie pozbawione nadwyżki operacyjnej, którą zazwyczaj przeznaczamy na nowe projekty inwestycyjne. Musieliśmy również dokonać zmiany klasyfikacji drogi, aby skutecznie uzyskać fundusze unijne, zwłaszcza po otrzymaniu negatywnej odpowiedzi na nasze wnioski o dofinansowanie z krajowych funduszy rządowych. Przed nami teraz faza prac projektowych. Po ich zakończeniu zdecydowanie przystąpimy do prac budowlanych.