Laureaci programów prewencyjnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy docenieni podczas specjalnej Gali

Podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w drugą środę listopada w budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, zostaną wręczone nagrody dla tegorocznych laureatów konkursów i programów prewencyjnych. Te cenne wydarzenia są organizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy.

Zaproszenie na tę wyjątkową ceremonię otrzymało ponad 100 gości, reprezentujących różne sfery działalności społecznej i zawodowej. Wśród nich znajdują się przedstawiciele organów legislacyjnych i samorządowych, liderzy władz wojewódzkich oraz delegaci ponadzakładowych organizacji związkowych. Ponadto, uczestnikami gali będą przedstawiciele organów kontrolnych, stowarzyszeń pracodawców oraz służb zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.

Również sygnatariusze „Deklaracji w sprawie porozumienia dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie” z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zostali zaproszeni do udziału w tym ważnym wydarzeniu. Członkowie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, a także członkowie Komisji ds. Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Bydgoszczy, są kolejnymi gośćmi, którzy otrzymali zaproszenia. Oczywiście, nie mogło zabraknąć również tegorocznych laureatów, których osiągnięcia zostaną odpowiednio docenione podczas tej uroczystości.