Odwołanie od decyzji Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Bydgoszczy: Nowe postępowanie dyscyplinarne wobec prof. Mariusza Dubiela

Decyzja Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działającego przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej, dotycząca sprawy prof. Mariusza Dubiela, została zaskarżona przez pacjentkę. W centrum sporu znalazła się odmowa wykonania zabiegu przerwania ciąży w 2020 roku. Wyrok rzecznika uległ uchyleniu, co otworzyło drogę do rozpoczęcia nowego postępowania dyscyplinarnego.

Pacjentka, która wniosła skargę, zwróciła się do profesora Dubiela, lekarza zatrudnionego w bydgoskim Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Jana Biziela, w 2020 roku. Kobieta przyprowadziła ze sobą wyniki badań oraz skierowanie na terminację ciąży wystawione przez jedną z klinik znajdujących się w Warszawie. Spotkała się jednak z odmową wykonania tego zabiegu ze strony specjalisty.

Sprawa ta trafiła pod jurysdykcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, pracującego przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej. Niemniej jednak, zdecydowano, że nie zostanie wszczęte postępowanie mające na celu wyjaśnienie okoliczności, które doprowadziły do sytuacji pacjentki. Kobieta ta, zawiedziona brakiem odpowiedzi, szukała pomocy u Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny „Federa”. Dzięki wsparciu fundacji odnalazła szpital, który zgodził się przeprowadzić zabieg aborcji. Jednocześnie zdecydowała się na krok sądowy, składając skargę na decyzję bydgoskiego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.