Zobowiązanie Apostolatu Margaretka do modlitwy za biskupa Krzysztofa Włodarczyka

W atmosferze głębokiej duchowości, członkowie Apostolatu Margaretka złożyli przysięgę i wyrazili gotowość do tworzenia kolejnych „margaretek”, z myślą o biskupie Krzysztofie Włodarczyku. Do udziału w tym szczególnym spotkaniu zaprosili samą głowę diecezji bydgoskiej.

Tak więc od teraz, Emilia i Piotr – para małżeńska, a także Ania, Marta i dwie Kasie, zaoferowały swoje modlitewne wsparcie dla ordynariusza diecezji bydgoskiej na resztę jego dni. Każda z nich dedykuje się temu w określony dzień tygodnia, co sprawia, że wspierająca modlitwa jest nieprzerwana. Biskup Włodarczyk wyraził swoje wzruszenie i wdzięczność za ten dar.

Serce Apostolatu Margaretka bije w domu Emilii i Piotra Andrzejewskich, którzy 12 października otrzymali nominację na koordynatorów tej organizacji w diecezji bydgoskiej. Co tydzień gromadzą lokalną społeczność, aby razem modlić się za kapłanów i kształtować swoją duchowość. Dodatkowo, raz w miesiącu spotykają się na mszy świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Członkowie apostolatu angażują się również w organizację rocznych, trzydniowych rekolekcji formacyjnych dla wszystkich członków, sympatyków oraz osób otwartych na ich działalność. Następna sesja planowana jest w Bąblinie w dniach od 19 do 21 kwietnia 2024 roku. Emilia i Piotr Andrzejewscy wspomnieli również o współpracy z ks. Pawłem Białczykiem – opiekunem duchowym apostolatu, a także z krajowym duszpasterstwem.