Strata dla świata nauki: Profesor Włodzimierz Jastrzębski, wybitny historyk z Bydgoszczy, nie żyje

Świat akademicki w Bydgoszczy pogrążył się w żałobie po śmierci jednego z jego najbardziej cenionych przedstawicieli. Profesor Włodzimierz Jastrzębski, którego nazwisko jest nierozerwalnie związane z bydgoskim ośrodkiem naukowym i edukacyjnym, niestety odszedł od nas.

Profesor Jastrzębski początkowo swoją karierę naukową rozwijał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale to właśnie Bydgoszcz stała się miejscem, które zdecydowanie wpłynęło na kształtowanie się jego kariery. Po ukończeniu studiów w Toruniu, przeniósł się do Bydgoszczy, gdzie rozpoczął pracę jako asystent w Regionalnej Pracowni Naukowo-Badawczej działającej przy Bydgoskim Towarzystwie Naukowym.

W latach 1996-2003 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zanim jednak objął to stanowisko, przez sześć lat był dziekanem Wydziału Humanistycznego tejże uczelni. Swoją przygodę z bydgoskim środowiskiem akademickim, rozpoczął już w 1970 roku, związując się z placówkami będącymi poprzedniczkami dzisiejszego UKW: Wyższą Szkołą Nauczycielską i Wyższą Szkołą Pedagogiczną, a następnie Akademią Bydgoską.

Profesor Jastrzębski pełnił też szereg innych istotnych funkcji w strukturach uniwersyteckich. Był między innymi zastępcą dyrektora Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Bydgoszczy, kierował Zakładem Historii i Nauk Politycznych na Wyższej Szkole Pedagogicznej, był również zastępcą dyrektora Instytutu Nauk Społecznych oraz prorektorem ds. studenckich na Wydziale Humanistycznym Akademii Bydgoskiej.