Collegium Medicum otrzyma darowiznę od miasta na Uniwersyteckie Centrum Stomatologii

Obiekt położony przy ulicy Przemysłowej 34, który w przeszłości był pod nadzorem Akademii Bydgoskiej oraz UKW, ma zostać nieodpłatnie przekazany Collegium Medicum przez miasto. Plany zakładają, że w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat na terenie tej nieruchomości zostanie uruchomione Uniwersyteckie Centrum Stomatologii. To nowoczesne centrum naukowe ma zawierać sale dydaktyczne oraz działać jako stomatologiczna jednostka opieki zdrowotnej, dostępna dla pacjentów również po zmroku.

Rafał Bruski, pełniący funkcję prezydenta Bydgoszczy, zapewnia, że na najbliższej sesji Rady Miasta odbędzie się głosowanie nad uchwałą dotyczącą darowizny dla Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

– Energetycznie rozwijające się uczelnie to kluczowy element postępu każdego miasta – zauważa Rafał Bruski – Dlatego utrzymujemy bliskie relacje z rektorami tych instytucji, aby mogły oferować atrakcyjne kierunki studiów i edukować mieszkańców Bydgoszczy oraz całego regionu. Często to pociąga za sobą potrzebę odpowiedniej infrastruktury. Mam nadzieję, że budynek przy ul. Przemysłowej szybko zostanie gruntownie odnowiony i będzie służyć również pacjentom. Tym bardziej, że w planach nowo powstałego ośrodka naukowo-badawczego jest uruchomienie całodobowej poradni stomatologicznej – dodaje.