Modernizacja SkateParku Astoria – Inicjatywa miłośników sportów ekstremalnych w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego

Entuzjastów sportów na deskorolkach, rolkach i hulajnogach, jak również aktywistów społeczności lokalnej, porwała idea renowacji skateparku zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Unii Lubelskiej i Żeglarskiej. Projekt ten został zatytułowany jako „SkatePark Astoria” i zgłoszony do realizacji poprzez Bydgoski Budżet Obywatelski.

Pytanie brzmi, czy SkatePark Astoria doczeka się ostatecznie modernizacji? Zgłoszenie tego pomysłu nastąpiło w ramach BBO, a społeczność wybrała go w procesie głosowania. Ogłoszenie wyników tego głosowania miało miejsce ponad 5 miesięcy temu.

Informacje na temat projektów wybranych do realizacji zawierają jednak notatkę, która mówi o konieczności sprawdzenia możliwości zrealizowania danego pomysłu przy użyciu dostępnych funduszy. To oznacza, że konieczne było podjęcie kroków w celu potwierdzenia, czy dany projekt można przeprowadzić przy ograniczonych środkach finansowych. Jeśli takie jest możliwe, to zielone światło na przeprowadzenie tego zadania daje Zespół ds. weryfikacji projektów BBO, wnioskodawca projektu oraz Rada Osiedla.