Oferowanie bezpłatnej komunikacji miejskiej w Bydgoszczy i Toruniu na dzień samorządowych wyborów 7 kwietnia 2024 jako strategia na zwiększenie frekwencji

Na mocy decyzji radnych miasta, system komunikacji publicznej w Bydgoszczy oraz Toruniu będzie dostępny dla mieszkańców bez żadnych opłat w dniu przeprowadzenia wyborów samorządowych 7 kwietnia 2024. Podjęcie takiej inicjatywy przez władze samorządowe miało na celu stymulowanie większej liczby głosujących poprzez usprawnienie ich dojazdu do punktów wyborczych.

Według informacji udostępnionych przez Urząd Miasta Torunia, zasada bezpłatnego korzystania z transportu miejskiego będzie obowiązywać nie tylko podczas godzin przeznaczonych na głosowanie, ale przez cały dzień wyborów. W praktyce, dotyczy to strefy I, co w przekładzie oznacza całe terytorium Miasta Torunia. Tę decyzję sfinalizowano podczas sesji rady miasta, która odbyła się 21 września 2023 roku.

W pierwszej wersji projektu planowano wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej jedynie w dniu wyborów parlamentarnych przewidzianych na 15 października 2023. W trakcie dyskusji na ten temat, radni postanowili jednak, że takie udogodnienie będzie obowiązywać również podczas wszystkich przyszłych wyborów i referendów.

Urząd Miasta Torunia komentując przyjętą uchwałę, podkreślił, że jej głównym celem jest umożliwienie łatwiejszego dojazdu mieszkańcom do lokali wyborczych, co w efekcie powinno przełożyć się na wyższą frekwencję na wyborach. Bydgoszcz podjęła analogiczną decyzję 27 marca podczas sesji Rady Miasta.