Decyzja bydgoskich radnych w sprawie sprzedaży działki w Fordonie

Planowane jest, że mała działka ziemi we Fordonie zostanie sprzedana – decyzję na ten temat podejmą radni Bydgoszczy. Sprzedaż tej konkretnej działki stanowi element planów budowy wewnętrznej drogi, która ma służyć przyszłemu centrum handlowemu znajdującemu się przy skrzyżowaniu ulic Gryfa Pomorskiego i Andersa.

Działka ma zostać przeniesiona do spółki Apro Park bez konieczności przetargu. Spółka ta ma zamiar zbudować centrum handlowe na terenie Fordonu, dokładnie na skrzyżowaniu ulic Gryfa-Pomorskiego i Andersa.

Zarówno lokalny organ urbanistyczny, jak i Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy potwierdzili swoje poparcie dla wniosku przedsiębiorstwa o zakup nieruchomości gruntowych. Te konkretne nieruchomości są usytuowane na terenach przeznaczonych pod budowę drogi wewnętrznej i nie mogą być wykorzystywane jako oddzielne jednostki rozwoju – informuje uzasadnienie projektu uchwały.

Wymagana jest przebudowa drogi, aby zapewnić odpowiednią obsługę komunikacyjną nie tylko dla przyszłego centrum handlowego, ale także dla gminnych działek zlokalizowanych na terenie przeznaczonym na budowę drogi wewnętrznej.