Planowane inwestycje drogowe w Kujawsko-Pomorskiem: 160 km nowych szlaków w ciągu dekady

W ciągu najbliższej dekady, województwo Kujawsko-Pomorskie ma zyskać 160 kilometrów nowych dróg krajowych. Projektanci, wybrani poprzez procedurę przetargową, już są w fazie tworzenia dokumentacji dla tych przedsięwzięć. Zakres planowanych prac obejmuje budowę sześciu obwodnic oraz finalizację dróg ekspresowych S5 i S10.

Niektóre z kluczowych inwestycji drogowych w tym regionie to finalizacja budowy dróg ekspresowych S10 i S5, a także konstrukcja sześciu obwodnic na trasach dróg krajowych. Pierwsze dwa projekty są częścią Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata do 2030 (rozciągającego się aż do 2033), natomiast budowa obwodnic jest elementem Programu Budowy 100 Obwodnic.

Gdy mówimy o „dokończeniu ekspresówek”, mamy na uwadze, że niektóre z tych tras są już częściowo funkcjonalne i wymagają jedynie rozbudowy lub modernizacji do wyższych standardów użytkowania.

Już teraz na terytorium województwa biegnie 128-kilometrowy odcinek drogi S5, który zaczyna się w miejscowości Cotoń na granicy z Wielkopolską, a kończy w Nowych Marzach pod Grudziądzem, gdzie łączy się z autostradą A1. Planowane jest przedłużenie tej trasy – „Piątki” – z Nowych Marz do Ostródy, co dodatkowo wydłuży ją o około 100 km.

Trasa S10, z drugiej strony, obecnie istnieje tylko na krótkich odcinkach w regionie. Planowana jest jednak jej rozbudowa tak, aby ostatecznie biegła równoleżnikowo przez całe województwo.