Trwa likwidacja dawnej bazy wojskowej na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz

Port Lotniczy Bydgoszcz (PLB) przystąpił do realizacji przetargu związanego z demontażem dawnych obiektów wojskowych i infrastruktury, które kiedyś służyły jednostce armii stacjonującej na lotnisku. Ruchy budowlane odbywają się w południowej części portu, gdzie od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku funkcjonował skład paliwa.

Początkowe konstrukcje magazynu paliw powstawały w latach 1952-54. Baza była stopniowo rozbudowywana aż do 1993 roku. Wielkość tej infrastruktury jest imponująca – w ziemi pozostało kilkadziesiąt zbiorników przeznaczonych na przechowywanie różnego rodzaju paliw, w tym lotniczych. Obszar ten był pod kontrolą 2. Bazy Lotniczej, która działała w latach 1992-2010. W jej strukturach znajdowała się jednostka wojskowa odpowiedzialna za utrzymanie sprzętu latającego eskadry lotnictwa transportowo-łącznikowego w gotowości operacyjnej. Ostatecznie, działalność 2. Bazy Lotniczej zakończyła się w 2010 roku.

– Prace, które prowadzimy mają na celu jedynie likwidację tych obiektów i przywrócenie terenu do porządku – tłumaczy Mateusz Dul, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Bydgoszcz.

Po zakończeniu działalności wojskowej, teren bazy przejął Port Lotniczy Bydgoszcz. Obecnie, znajdujące się tam budowle utrudniają normalne funkcjonowanie portu, w tym m.in. trzy naziemne konstrukcje z olbrzymimi zbiornikami na paliwo. Na miejscu ma pozostać jedynie bocznica kolejowa. Plan likwidacji przewiduje usunięcie zbiorników na paliwo i smary oraz wyburzenie 14 budynków, w tym magazynów i ramp kolejowych. Dotychczas udało się wydobyć z ziemi niemal 60 zbiorników na paliwo.