Reaktywacja zaniechanej trasy tramwajowej po latach nieobecności

We wspólnej świadomości mieszkańców Bydgoszczy, Babią Wieś kojarzona jest z porzuconą trasą tramwajową. Mimo częstych debat na ten temat, do tej pory nie podjęto żadnych działań mających na celu przywrócenie ruchu miejskiej komunikacji tramwajowej. Zmiana może nastąpić dzięki najnowszej ekspertyzie geologicznej dotyczącej budowy apartamentowca w okolicy.

Historia tej sytuacji sięga 2017 roku, kiedy podczas prac budowlanych nad rzeką Brdą na kompleks mieszkalny Nordic Astrum doszło do osuwiska skarpy. Ta nieoczekiwana sytuacja stworzyła poważne zagrożenie dla pobliskiego torowiska. Mimo że prace budowlane zostały natychmiast wstrzymane, problem nie zniknął. Ostatecznie, w 2018 roku ze względu na pogarszające się warunki geologiczne, uszkodzenia nasypu i zniszczenia torowiska na odcinku około 200 metrów, zamknięto fragment trasy przez Babią Wieś. W rezultacie, tramwaje całkowicie przestały korzystać z tej trasy w 2020 roku.

W kwietniu 2021 roku, teren pod budowę wieżowca został przejęty przez spółkę B-29 z Radzymina, po uprzednim właścicielu – Nordic Development. Nowy inwestor w tamtym czasie zapowiadał chęć kontynuowania zawieszonej budowy. Niestety, procedury administracyjne okazały się bardziej złożone niż przewidywano. W naszej relacji z marca 2024 roku informowaliśmy o konieczności wykonania dodatkowej ekspertyzy geologicznej, która miałaby umożliwić wznowienie prac budowlanych. Na szczęście, ta ekspertyza jest już gotowa.