Uroczyste obchody kolejnej rocznicy założenia Politechniki Bydgoskiej z udziałem rektora prof. Marka Adamskiego

Politechnika Bydgoska znów ma powód do świętowania, bowiem obchodzi jubileusz kolejnej rocznicy swojego istnienia. Prof. Marek Adamski, pełniący obowiązki rektora tej znanej uczelni, podczas swojego wystąpienia skupił się przede wszystkim na kwestii Wydziału Medycznego. Jak zaznaczył, uwzględniono wszystkie sugestie wynikające z opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Podczas uroczystej mowy, prof. Adamski wyraził przekonanie o doskonałym przygotowaniu uczelni do rozpoczęcia procesu kształcenia studentów na kierunku lekarskim. Wskazał, że szczególnie dobrze przygotowane są aspekty infrastruktury, organizacji oraz kadry. Przewiduje się, iż nowy kierunek rozpocznie swój byt od października 2024 roku – termin ten został ustalony przez PBŚ. Rektor podkreślił, że termin ten był starannie planowany i nie wdrożono go rok wcześniej, ponieważ wynikał po prostu z głęboko przemyślanej analizy.

Prof. Marek Adamski wymienił również szereg zrealizowanych już działań, które świadczą o rozwoju uczelni. Podkreślił, że na Wydziale Medycznym sukcesywnie rośnie liczba nauczycieli akademickich. Na terenie tej jednostki działa już Rada Naukowa, która umożliwiła dyscyplinie nauk medycznych uzyskanie pełnych praw akademickich w trakcie trwającej ewaluacji. Dodatkowo, powołano Komisję Bioetyczną i zaktualizowano program studiów tak, aby spełniał aktualne standardy kształcenia.