Zmiany w mieście! Rozszerzenie strefy płatnego parkowania

Nadchodzą zmiany w mieście! Już niedługo strefa płatnego parkowania zostanie rozszerzona. Wskazane działanie ma na celu ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych na terenie centralnej części naszego miasta. Miasto dąży do tego, aby w centrum miasta pojawiło się więcej terenu, z którego będą mogli korzystać piesi oraz rowerzyści.

Mieszkańcy miasta już mogą zauważyć wiele inwestycji, które zostały przeprowadzone w  Bydgoszczy. Chodzi oczywiście o skrócony czas przejazdu miejską komunikacją, dzięki powstałym buspasom na Wałach Jagiellońskich, na 3 Maja, Bernardyńskiej, na Kujawskiej, Staszica. Wybudowano również nowe torowisko na ulicy Kujawskiej. Zostały także przebudowane przystanki.

W mieście zostanie wprowadzonych także wiele innych zmian. Wiadomo już, że znikną miejsca postojowe na chodnikach. Zostaną utworzone rowerowe kontrapasy oraz kontraruch. Wszystkie działania zdecydowanie wpłyną na podwyższenie bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów.