Startuje Mobilna Szkoła Recyklingu

W naszym mieście odbędzie się kolejna edycja Mobilnej Szkoły Recyklingu. Mobilna Szkoła Recyklingu jest autorskim projektem Miasta Bydgoszcz. Projekt realizowany jest w formie warsztatów dla uczniów w szkołach, a także dla instytucji.

Warsztaty służą pozyskaniu wiedzy na temat segregowania odpadów, pojęcia zero waste, recyklingu, metod postępowania z odpadami problemowymi, a także sposobów funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów. Warto podkreślić, że w zeszłym roku w ramach tego projektu zostało przeszkolonych 2119 uczniów. Szkoleniowcy dotarli do, aż 21 szkół. Tym razem szkolenia zostaną wykonane dla pracowników firm zlokalizowanych na terenie Bydgoszczy.

Celem warsztatów jest chęć promowania postaw proekologicznych. Dzięki warsztatom można nauczyć się właściwego postępowania z odpadami, które pojawiają się w codziennym życiu. Szkoleniowcy realizują warsztaty w miejscach, które są wskazane przez uczestników.