Trwa rozbudowa Opery Nova

Aktualnie w naszym mieście trwa rozbudowa Opery Nova o IV krąg. Trzeba zaznaczyć, że jest to wymagająca inwestycja i zdecydowanie jedna z największych, które są realizowane przez miasto Bydgoszcz oraz samorząd województwa. Wiadomo już, że powstaje nowa część opery, a wraz z nią podziemny parking.

Przed rozpoczęciem prac budowalnych związanych z wznoszeniem nowego obiektu przeprowadzono prace archeologiczne. Co ciekawe w trakcie przeprowadzanych prac odkryto dawne fundamenty spichrzy wojskowych. Znalezisko jest szacowane na XIX wiek. Odkrycie zlokalizowano w wschodniej części terenu, tuż przy ulicy Karmelickiej.

Poza tym natrafiono również na inne budowle i przedmioty w postaci np. studni, pozostałości zabudowań karmelickich, pali cumowniczych, naczyń, monet. Odkrycie wzbudziło wielką sensacje wśród lokalnej społeczności oraz władz miasta. W końcu to spora informacja o historii naszego miasta.