Ciekawostki o Bydgoszczy – czy wiesz, że…?

Nasze miasto skrywa wiele tajemnic! Warto poznać kilka ciekawostek, które z pewnością przybliżą historię naszego miasta niejednemu mieszkańcowi.

Jedną z ciekawych informacji, jest na pewno fakt, że Bydgoszcz powstała jako osada wczesnopiastowska. Powstanie szacuje się na przełom X i XI wieku. Początkowo nasza miejscowość nosiła nazwę „Bydgostia”. Następnie nazwa ewoluowała i określono ją jako „Bromberg”. Aktualną nazwę przyjęto dopiero po II wojnie światowej.

Znaczący wpływ na losy naszego miasta miało połączenie miasta z Prusami w 1772 roku. Połączenie znacząco odbiło się na różnorodnych zmianach w stylu życia lokalnych mieszkańców. Dzięki połączeniu powstały nowe drogi, kanały, mosty. To z kolei przełożyło się na rozwój przemysłu oraz handlu. Na skutek II wojny światowej miasto zostało poważnie zniszczone. Według zapisów historycznych zniszczono, aż 80% zabudowy miasta.

W naszym mieście działa słynny port rzeczny, który uznaje się za jeden z największych w naszym kraju. Cały czas jest użytkowany i ładuje się w nim np. drewno, nawozy, zboże, węgiel oraz chemikalia. Znajduje się tutaj również jeden z najstarszych, a także największych Parków Przemysłowych-Technologicznych w całej Europie!