Budowa obiektów retencyjnych w Bydgoszczy: kolejne lokalizacje w planach

W Bydgoszczy w różnych miejscach, takich jak ulice Piotra Skargi czy Mikołaja Reja, plac Wolności w Śródmieściu oraz Polanka na Bartodziejach, rozpoczęły się prace budowlane związane z tworzeniem obiektów retencyjnych. Wszystko to jest częścią realizacji unijnego projektu, który ma na celu dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych w obszarze miejskim.

Firma Miejskie Wodociągi i Kanalizacja nawiązała współpracę z nowymi wykonawcami w celu dokończenia inwestycji o nazwie „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”. Pierwsze prace związane z tym dużym kontraktem zostały zapoczątkowane 26 maja na alei Stefana Wyszyńskiego.

Obecnie planowane są działania na kolejnych lokalizacjach, zwłaszcza w tych rejonach, które najbardziej utrudniają życie mieszkańcom – tam, gdzie poprzedni wykonawca pozostawił nieukończone i rozkopane drogi po zerwaniu umowy. Do takich miejsc zalicza się między innymi skrzyżowanie ulic Reja i Skargi, a także obszar Polanki. Na tych odcinkach prace wykonuje spółka Meliorex ze Szkocji, która jest odpowiedzialna za realizację inwestycji.