Nieoczekiwane problemy na odnowionej stacji kolejowej w Bydgoszczy

Osoby planujące podróż pociągiem ze stacji Bydgoszcz Leśna znajdującej się przy ulicy Modrzewiowej, napotykają na zaskakujące trudności. Zgodnie z relacjami pasażerów, na tej estetycznie odnowionej stacji nie można nabyć biletów kolejowych, za to możliwy jest zakup jedynie miejscowych biletów komunikacji miejskiej. Wyraźne niezadowolenie wywołuje fakt, iż bilety MZK można kupić tylko w jednym okienku obsługi.

Pasażerowie podkreślają brak możliwości zakupu biletów kolejowych na stacji, ani nawet korzystania z biletomatu. Opinie osób takich jak Elżbieta Suchocka, mieszkanki ulicy Czerkaskiej, są pełne konsternacji. Zauważa ona, że nowa, atrakcyjna pod względem wizualnym stacja kolejowa prezentuje się znacznie lepiej niż poprzedni szary i nieciekawy obiekt. Pomimo to, dziwi ją brak możliwości nabywania biletów na pociągi.

Podsumowując, pasażerowie korzystający ze stacji Bydgoszcz Leśna zgłaszają trudności związane z dostępnością biletów kolejowych. Niepozorne problemy takie jak brak biletomatu czy odpowiedniej liczby okienek obsługi utrudniają korzystanie z usług kolejowych na pięknie odrestaurowanej stacji, co stanowi istotną niedogodność dla podróżujących.