Nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy autobusu w Bydgoszczy

Otrzymaliśmy materiał filmowy, na którym można zaobserwować, jak kierowca autobusu Mobilis, poruszającego się po Bydgoszczy, w dniu 18 maja, prowadzi swój pojazd ulicą Piękną, zmierzając w stronę Łukasiewicza. Co niepokojące – w trakcie jazdy trzyma on w jednym z dłoni smartfona, mając przy tym na pokładzie pasażerów. Przewoźnik już zdążył zareagować, deklarując, że dokładnie sprawdzi to zgłoszenie.

Na otrzymanym przez nas wideo można zauważyć, że przez co najmniej kilkanaście sekund kierowca obsługujący autobus linii nr 53 (przewoźnik Mobilis) bezpośrednio kontroluje pojazd i telefon komórkowy jednocześnie. Postanowiliśmy zwrócić się z zapytaniem do przewoźnika odnośnie monitoringu, który mógłby śledzić sytuacje mające miejsce wewnątrz pojazdów. Zapytaliśmy również o to, czy ostatnio ujawniono jakiekolwiek wykroczenia ze strony kierowców oraz jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec kierowcy za jego postępowanie podczas tego konkretnego incydentu w Bydgoszczy. W tej sytuacji doszło bowiem do naruszenia przepisów ruchu drogowego, co mogło narażać pasażerów na niebezpieczeństwo.