Ochrona ptaków podczas remontów budynków

Specjaliści z dziedziny ornitologii, należący do Towarzystwa Przyrodniczego „Kawka”, starają się zabezpieczyć ptaki w trakcie ich okresu lęgowego, który przypada na sezon prac remontowych. Ptaki, takie jak jerzyki, budują gniazda w szczelinach elewacji budynków, co stwarza zagrożenie dla nich podczas wylotów z gniazd. Istnieje ryzyko uderzenia ptaków w rusztowania ze względu na ich specyficzne ścieżki lotu.

Zbieg okresu remontów i lęgów sprawia, że mieszkalne budynki, zwłaszcza te z dachami stropodachowymi, są ważnym siedliskiem dla wielu chronionych gatunków ptaków występujących w Polsce. Należą do nich między innymi jerzyki, wróble, kawki, pustułki czy gołębie miejskie. Właściciel inwestycji powinien przeprowadzić inwentaryzację ornitologiczną przed rozpoczęciem prac remontowych na elewacji, zgodnie z polskim prawodawstwem.

Monika Wójcik-Musiał, ornitolożka z Towarzystwa Przyrodniczego „Kawka” podkreśla, że konieczne jest odpowiednie planowanie remontów oraz sprawdzenie budynków przez osoby posiadające doświadczenie w tego rodzaju działaniach. Niektóre gatunki ptaków są trudne do wykrycia, a kontrola powinna być przeprowadzana o właściwych porach dnia. Niestety, nie zawsze rzeczywistość wygląda tak jak powinna – czasami przedstawiciel firmy budowlanej przyjeżdża na miejsce i stwierdza brak ptactwa, uznając to za wystarczający powód do rozpoczęcia prac remontowych.