Wprowadzenie zakazów wstępu do lasów wokół Bydgoszczy z powodu suszy i zagrożenia pożarowego

W związku z trwającą suszą i brakiem opadów deszczu, Nadleśnictwo Żołędowo podjęło decyzję o wprowadzeniu zakazu wstępu do lasu, ze względu na ekstremalne zagrożenie pożarowe. Sytuacja ta dotyczy również Nadleśnictwa Bydgoszcz, co sprawia, że nie jest możliwe wejście do obszarów leśnych w okolicach Bydgoszczy.

Ograniczenia te są konsekwencją przetwarzającej od wielu dni suszy oraz prognoz pogodowych, które nie przewidują żadnych opadów deszczu w najbliższym czasie. W dniu dzisiejszym (8 czerwca), Nadleśnictwo Żołędowo ogłosiło zakaz wstępu do wszystkich lasów znajdujących się pod jego zarządem. Przyczyną takiego kroku jest zauważalne wysokie zagrożenie pożarowe oraz wilgotność ściółki nie przekraczająca 10%. Działania te są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 roku dotyczącym szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

W trosce o bezpieczeństwo i zgodnie z obowiązującymi przepisami, leśnicy z Nadleśnictwa Żołędowo oraz Bydgoszcz informują o konieczności wprowadzenia zakazu wstępu do lasu, który obowiązuje do odwołania. Ta niecodzienna sytuacja jest wynikiem trudnych warunków atmosferycznych oraz utrzymującego się zagrożenia pożarowego.