Ostrzeżenie przed tajemniczą śmiertelną chorobą kotów w Polsce

Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy alarmuje o niepokojącej sytuacji dotyczącej występowania groźnej i niewyjaśnionej dolegliwości u kotów, oddziałującej na terenie całego kraju. Chociaż choroba ta nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi, może niestety prowadzić do zgonu naszych czworonożnych przyjaciół.

Informacje na temat tej tajemniczej choroby, które napłynęły ze szpitali weterynaryjnych z różnych części Polski, mówią o występowaniu u kotów objawów takich jak wysoka gorączka, problemy neurologiczne oraz zapalenie płuc. Leczenie tego schorzenia często bywa nieskuteczne, co niestety prowadzi do śmierci zwierząt. W związku z tym dramatycznym stanem rzeczy, Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy apeluje o podjęcie odpowiednich środków ostrożności w celu ochrony kotów. Apel ten został wydany w poniedziałek 19 czerwca.

Zalecenia schroniska dotyczą przede wszystkim utrzymania kotów w domach, zwłaszcza jeśli te mają zwyczaj wychodzić na zewnątrz. Oprócz tego, po powrocie do mieszkań warto zmienić obuwie oraz odzież, by zminimalizować ryzyko przenoszenia choroby. Schronisko podkreśla również konieczność sprawdzenia aktualności szczepień kotów, a także konsultacji z weterynarzem w celu omówienia potencjalnych sposobów na zwiększenie odporności zwierząt za pomocą odpowiednich preparatów. Wszystkie te środki mają na celu jak najlepsze zabezpieczenie kotów przed zagrożeniem ze strony tej tajemniczej choroby.