Ożywienie placu Kościeleckich i okolicznych ulic w Bydgoszczy

Plac Kościeleckich przechodzi proces rewitalizacji, a w okresie wakacyjnym planowane są także prace związane z przebudową Rybiego Rynku oraz ulic Grodzkiej i Pod Blankami. Przed przystąpieniem do tych działań, uporządkowany zostanie ruch na już zrewitalizowanych arteriach. Dodatkowo, kolejny odcinek ulicy Mostowej wraz z mostem Staromiejskim J. Sulimy-Kamińskiego zostanie oddany do użytku pieszych i rowerzystów. Wszystko po to, aby podnieść poziom bezpieczeństwa oraz ograniczyć ruch kołowy w centralnej części Bydgoszczy, zwanej Salonem Bydgoszczy.

Zmiany obejmują głównie ulicę Mostową, gdzie jej dotychczasowa funkcja komunikacyjna ulegnie znacznemu ograniczeniu. Celem jest stworzenie przestrzeni dedykowanej przede wszystkim dla pieszych, rowerzystów oraz organizacji różnorodnych wydarzeń, takich jak Bydgoski Jarmark Bożonarodzeniowy czy inne imprezy odbywające się na terenie Salonu Bydgoszczy. Wprowadzone zmiany mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jego ograniczenia, a także jeszcze lepszego wyeksponowania wyjątkowego charakteru Starego Rynku i przylegających do niego uliczek, będących kluczową częścią kulturowego dziedzictwa miasta.

Wnioski dotyczące przebudowy tej części Starego Miasta wpłynęły również od różnych stowarzyszeń i organizacji społecznych, które aktywnie angażują się w proces tworzenia przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców i turystów. Efektem tych działań będzie jeszcze bardziej atrakcyjne centrum Bydgoszczy, sprzyjające zarówno rekreacji, jak i organizacji licznych wydarzeń kulturalnych.