Więcej zieleni już wkrótce Bydgoszczy

W maju tego roku rozpoczęły się prace renowacyjne na placu Kościeleckich, położonym w centrum Bydgoszczy. Celem rewitalizacji jest przekształcenie tego miejsca w bardziej atrakcyjną i zieloną przestrzeń. Zakończenie wszystkich prac przewidziane jest na czerwiec 2024 roku.

Obecnie trwają roboty budowlane związane z centralnym, zielonym obszarem placu. Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa prezydenta Bydgoszczy, informuje „Express Bydgoski”, że dotychczas wykonano większość prac rozbiórkowych i demontażowych na terenach zielonych, a także zabezpieczono istniejącą roślinność. W najbliższym czasie planowane są kontynuacja tych działań, a także niwelacja terenu, przygotowanie podłoża pod wewnętrzne ścieżki spacerowe oraz realizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Prace rewitalizacyjne prowadzi bydgoska firma Czill, która zwyciężyła w przetargu, prezentując najkorzystniejszą ofertę. Umowa podpisana w maju opiewa na kwotę 9,25 mln zł. Prace mają zakończyć się latem przyszłego roku. Miasto Bydgoszcz uzyskało 5 mln zł dofinansowania z pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację tego przedsięwzięcia. Początkowo planowano przeznaczyć na ten cel 5,5 mln zł, jednak ze względu na wyższe ceny w dwóch przetargach, Rada Miasta postanowiła w kwietniu zwiększyć środki na inwestycję. Należy spodziewać się zmian w organizacji ruchu w związku z trwającymi pracami.