Zakaz wstępu do lasów w rejonie Bydgoszczy z powodu wysokiego zagrożenia pożarowego

Ze względu na duże ryzyko wystąpienia pożarów, Nadleśnictwa Bydgoszcz i Żołędowo podjęły decyzję o wprowadzeniu zakazu wstępu do lasów znajdujących się w ich zarządzie. Ograniczenie to ma związek z trwającymi od pewnego czasu wysokimi temperaturami powietrza oraz brakiem opadów atmosferycznych, co prowadzi do znacznego zagrożenia pożarowego. Obowiązywanie zakazu trwa aż do odwołania.

Jak informuje Jakub Siedlecki, Nadleśniczy Nadleśnictwa Bydgoszcz, zakaz wstępu do lasów zarządzanych przez Nadleśnictwa Bydgoszcz i Żołędowo, otaczających aglomerację bydgoską, został wprowadzony 8 czerwca 2023 roku. Wszystko za sprawą utrzymujących się niekorzystnych warunków pogodowych – wysokich temperatur i braku opadów deszczowych.

Z tych przyczyn wilgotność ściółki w punktach pomiarowych na terenie całego kraju jest bardzo niska. W niektórych miejscach jej wartość spadła poniżej 10 procent, co oznacza ekstremalne zagrożenie pożarowe. To sprawia, że ściółka staje się bardzo łatwopalna – jak podkreślali przedstawiciele instytutu w niedawnym komunikacie przekazanym Polskiej Agencji Prasowej.

W związku z tak dużym ryzykiem pożarów, Instytut wzywa do zachowania szczególnej ostrożności oraz odpowiedzialnego i roztropnego postępowania podczas przebywania na terenach leśnych. Każda nieostrożność może doprowadzić do poważnych konsekwencji dla przyrody i ludzi.