Kryzys kadrowy w Bydgoskich Miejskich Zakładach Komunikacji

Miejskie Zakłady Komunikacji (MZK) w Bydgoszczy borykają się z brakami kadrowymi, zwłaszcza w obszarze kierowców autobusów. Ten poważny problem kadrowy wymaga natychmiastowych działań, co wpłynęło na decyzję o tworzeniu „dwuzawodowców” wśród motorniczych. To podejście ma na celu zaradzić obecnemu deficytowi pracowników.

Równocześnie, MZK stara się równoważyć niewystarczającą liczbę kierowców poprzez niedawno wprowadzoną rekrutację. Jeśli ktoś często korzysta z usług MZK w Bydgoszczy, najprawdopodobniej natrafił na ogłoszenia o naborze do pracy jako kierowca autobusu czy tramwaju rozlokowane w tych pojazdach.

Aktualne braki kadrowe wynoszą 3%. Jednakże, ze względu na planowany na lipiec odejście kolejnych pracowników na emeryturę, prognozowany jest wzrost tego deficytu do 6%. Jest to dodatkowy impuls dla MZK do intensyfikacji działań mających na celu przeciwdziałanie temu problemowi.