Modernizacja Teatru Polskiego w Bydgoszczy: Status i prognozy

Projekt odnowienia Teatru Polskiego w Bydgoszczy jest kosztownym przedsięwzięciem, z planowanym budżetem wynoszącym około 40 milionów złotych. Prace zakończą się prawdopodobnie dopiero w nadchodzącym roku, a do tej pory wykonano jedynie około jedną czwartą zaplanowanych działań.

Pomimo intensywnych prac budowlanych, aktorzy nie pozostają bezczynni. Niedawno podsumowali oni miniony sezon teatralny, a ich plany na nowy już są skonkretyzowane i gotowe do realizacji.

Hala budowy przy alei Mickiewicza w Bydgoszczy jest miejscem coraz większej aktywności. Obecnie robotnicy są zaangażowani w budowę konstrukcji nowej części gmachu Teatru Polskiego w Bydgoszczy, która znajduje się od strony południowej. W najbliższym czasie planują oni także pokrycie jej dachem.