Ósma edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – wybór inwestycji przez bydgoszczan

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do ósmego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Politycy reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość pod sztandarem „Bydgoszcz Wybiera” proponują, aby decyzję o celu inwestycji, na którą powinny być przeznaczone fundusze, podjęli mieszkańcy miasta.

W poniedziałek 24 lipca, podczas konferencji prasowej, minister Łukasz Schreiber zaznaczył, że Bydgoszcz już wcześniej korzystała ze środków rządowego programu. Między innymi dzięki nim przeprowadzono rekonstrukcję zajezdni tramwajowej. Minister zauważył jednak, że gdyby zapytać mieszkańców Bydgoszczy o konkretne projekty finansowane z funduszu Polski Ład, mogliby mieć trudności z ich wymienieniem.

Z tego powodu, jak podkreślił minister Schreiber, w tej edycji programu postanowiono bezpośrednio skonsultować się z bydgoszczanami. To oni mają określić, które inwestycje uważają za najważniejsze i które powinny być sfinansowane z budżetu Polskiego Ładu.