Przeobrażenia infrastruktury drogowej w Bydgoszczy: Fordońska i Bronikowskiego

W Bydgoszczy na ulicy Fordońskiej zaszły istotne zmiany, które rozpoczęły się w poniedziałek. Ruch drogowy został przekierowany na północną stronę jezdni, a robotnicy skupią swoje siły na obszarze w bliskiej odległości od miejsc, gdzie powstają nowe mosty nad Brdą. Ulica Bronikowskiego również doświadczyła pewnych przemian.

Informatory drogowe sygnalizują wszelkie modyfikacje na Fordońskiej, jednak nie wszystkie są łatwe do zrozumienia dla zwykłych użytkowników dróg. To implikuje, że pasażerowie komunikacji miejskiej muszą być na bieżąco z przemianami, aby bez problemów poruszać się swoimi trasami.

Po długich miesiącach oczekiwania, ulica Łęczycka została udostępniona do użytku publicznego. Na skrzyżowaniu tej ulicy z Fordońską i Kazimierza Wielkiego utworzono tymczasowo rondo. Następnie prace zostaną przeniesione na część jezdni umiejscowioną bliżej rzeki. Zostanie rozebrana tymczasowa infrastruktura, co pozwoli na budowę nowej. Będzie także zbudowane połączenie szyn tramwajowych znajdujących się na Fordońskiej z torami tramwajowymi, które są obecnie realizowane wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego.