Remont trasy DK80 Bydgoszcz-Toruń: szczegóły prac prowadzonych przez firmę ONDE

Zgodnie z informacjami, które przekazaliśmy tydzień temu, przedsiębiorstwo ONDE podjęło się zadań związanych z renowacją segmentów drogi krajowej nr 80, łączącej Bydgoszcz i Toruń, konkretnie na terenach Górska i Przysieka. Z najnowszych wiadomości wynika, że prace mają rozpocząć się w najbliższym czasie, dokładnie 4 lipca, a ich zakończenie planowane jest na listopad.

Sekcje drogi DK80 Bydgoszcz – Toruń, które mają zostać odnowione znajdują się w miejscowościach Górsk (od kilometra 36+600 do kilometra 39+800) oraz Przysiek (od punktu 43+000 do punktu 43+600 km). Oba fragmenty przebiegają przez obszary zabudowane. Głównym celem modernizacji jest eliminacja wszelkich spękań i wykruszeń, przywrócenie właściwych parametrów równości długości i szerokości drogi oraz odnowienie systemu odwodnienia powierzchniowego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podkreśla, że zaplanowane prace na trasie DK80 Bydgoszcz – Toruń znacząco przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na tym często uczęszczanym odcinku.

Prace remontowe będą obejmowały wymianę istniejących warstw nawierzchni: podbudowy, warstwy wiążącej, ścieralnej oraz nawierzchni z kostki betonowej na miejscach takich jak zjazdy, podejścia do przejść dla pieszych czy perony autobusowe. Planowane jest również wyprofilowanie poboczy bez konieczności korekty niwelety. Na nowo zostanie wykonane oznakowanie poziome. Trzeba jednak podkreślić, że pomimo dużego zakresu prac, geometria drogi pozostanie niezmieniona – informuje GDDKiA.