Rewitalizacja placu Kościeleckich w Bydgoszczy: Zmiany w organizacji ruchu

W niedalekiej przyszłości, układ ruchu drogowego w okolicach placu Kościeleckich w Bydgoszczy doświadczy istotnych zmian. Już od nadchodzącego poniedziałku, 17 lipca, przemieszczenie się północną stroną placu nie będzie możliwe. W związku z tym nastąpią modyfikacje w funkcjonowaniu miejscowego transportu publicznego. Szczegółowe informacje oraz mapy dostarcza nam Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ZDMiKP).

Prace rewitalizacyjne na placu Kościeleckich w Bydgoszczy są w pełnym toku. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) w Bydgoszczy informuje, że wykonawca projektu do tej pory przeprowadził wiele operacji rozbiórkowych oraz działań mających na celu ochronę starych drzew. Rozpoczął również tworzenie nowych ścieżek spacerowych. Następnym krokiem będzie modernizacja północnej sekcji placu.