Różnorodność opłat parkingowych w polskich miastach

Stawki za parkowanie w polskich miastach są niezwykle zróżnicowane, wynoszą od 2 złotych do nawet 7 złotych za godzinę. Warto jednak pamiętać, że stawki te są uwarunkowane prawem i próba uniknięcia ich płacenia może skutkować surowymi karami. Nasuwa się pytanie: co zrobić, jeśli parkomat jest uszkodzony? Czy w takim przypadku można zostawić samochód bez opłaty? Odpowiedź brzmi: nie, nie można.

Przepisy jasno podkreślają, że każde miejsce, na którym obowiązuje płatne parkowanie, powinno być odpowiednio oznakowane. Dodatkowo, stawki za pierwszą i każdą kolejną godzinę pobytu samochodu są ustalane przez lokalne samorządy. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, koszt pierwszej godziny parkowania nie może przekroczyć 0,15% minimalnego wynagrodzenia. Co więcej, kwota za czwartą i każdą następną godzinę nie powinna przekraczać ceny za pierwszą godzinę postoju.

Przykładowo, w Bydgoszczy opłaty za parkowanie w Strefie „A” zostały określone w następujący sposób: za pół godziny trzeba zapłacić 1,90 zł, za pełną godzinę – 3,80 zł, a za drugą i trzecią – kolejno 4,50 zł i 5,40 zł. Za to już czwarta i każda następna godzina kosztują tyle samo co pierwsza – 3,80 zł. Jest to zgodne z ustawą, która mówi o maksymalnej równowartości pierwszej godziny postoju.