Transformacja placu Kościeleckich: zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej

Od maja trwają intensywne prace związane z odnowieniem placu Kościeleckich. Dokładnie 17 lipca rozpoczęła się kolejna faza tego projektu, obejmująca rekonstrukcję północnej części placu, w tym także jezdni. Ten etap inwestycji niesie ze sobą istotne zmiany, które bezpośrednio dotyczą kierowców oraz użytkowników komunikacji miejskiej.

Prace rewitalizacyjne na placu Kościeleckich nie ograniczają się jedynie do estetycznych zmian. Część z nich wiąże się z infrastrukturą podziemną – budowa nowych podziemnych zbiorników na deszczówkę oraz rozbudowa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej to kluczowe elementy tego etapu prac.

Wymienione prace wymagają jednak zamknięcia dla ruchu kołowego północnej jezdni placu, co oznacza konieczność wprowadzenia pewnych zmian organizacyjnych. W tym kontekście, kierowcy muszą teraz liczyć się z pewnymi utrudnieniami. Wyjazd ze Starego Miasta odbywa się już nie tradycyjną trasą, lecz poprzez południową jezdnię placu (przy gmachu UKW), gdzie na czas trwania prac wprowadzono ruch dwukierunkowy. Dodatkowo, przystanki autobusowe zostały tymczasowo przeniesione na inne lokalizacje.