Modernizacja i migracja Archiwum Państwowego

Siedzibą Archiwum Państwowego jest obecnie budynek przy ulicy Dworcowej, gdzie zgromadzone są dokumenty i akta na łączną długość dwunastu kilometrów. Oprócz tego lokalizacji, równie znacząca ilość dokumentów znajduje się w innym miejscu przy ul. Wiślanej.

Warunki przechowywania zbiorów w starym budynku przy ulicy Dworcowej stają się coraz mniej korzystne. Niemniej jednak, już w przyszłym miesiącu odbędzie się uroczyste otwarcie nowych pomieszczeń Archiwum Państwowego przy ul. Karłowicza. To właśnie tutaj dokumenty będą sukcesywnie przenoszone z dotychczasowej siedziby.

Cechą wyróżniającą nową siedzibę będzie system elektronicznego sterowania temperaturą i wilgotnością w pomieszczeniach magazynowych. W przypadku delikatnych materiałów takich jak zdjęcia czy negatywy fotograficzne, wymóg precyzyjnej kontroli warunków przechowywania będzie szczególnie istotny. Ponadto, przy ulicy Karłowicza zostaną uruchomione nowoczesne pracownie konserwatorskie oraz obszerna pracownia reprograficzna.

W ramach zmian, zaprojektowano zupełnie nowe warunki pracy dla archiwistów oraz dla osób korzystających ze zbiorów. Na terenie nowej siedziby znajdzie się również spora sala konferencyjno-wystawowa, która ma pełnić funkcje reprezentacyjne.