Odejście wieloletniego Dyrektora Centrum Onkologii w Bydgoszczy, dr n. med. Zbigniewa Pawłowicza

W niedzielę 27 sierpnia, informacja o śmierci dr n. med. Zbigniewa Pawłowicza pojawiła się na stronie internetowej jego macierzystego szpitala. Wieloletni Dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy, były senator, poseł i radny sejmiku wojewódzkiego, zmarł w sobotę 26 sierpnia po długiej walce z rakiem. W chwili śmierci Pan Pawłowicz miał 80 lat.

Zbigniew Pawłowicz przyszedł na świat 22 września 1943 r. w miejscowości Kamień Koszyrski, która obecnie znajduje się na terytorium Ukrainy. Swoją edukację medyczną rozpoczął i ukończył na Wojskowej Akademii Medycznej (WAM) w Łodzi, zdobywając specjalizację drugiego stopnia z dziedziny chirurgii ogólnej. W 1973 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.

Karierę zawodową jako lekarz rozpoczął w 1967 roku, pełniąc funkcję asystenta na swojej Alma Mater – Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Później pracował jako lekarz w jednostce wojskowej, a następnie powrócił do pracy na WAM. W 1984 roku podjął decyzję o zmianie miejsca pracy i objął stanowisko ordynatora w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy.

W 1996 roku Zbigniew Pawłowicz został powołany na stanowisko dyrektora Regionalnego Centrum Onkologii, które później zmieniło nazwę na Centrum Onkologii. Funkcję tę pełnił przez 18 lat. Podczas jego kadencji placówka ta wykształciła się w jeden z najważniejszych ośrodków onkologicznych w Polsce.