Podsumowanie Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Wojskowych NATO „Military Tattoo Lithuania 2023”

Wybrzmiały ostatnie dźwięki na zakończenie drugiego Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Wojskowych państw NATO, który pod pseudonimem „Military Tattoo Lithuania 2023” odbył się w stolicy Litwy. Dwunastka orkiestr, reprezentujących Polskę, Litwę, Stany Zjednoczone, Francję, Włochy, Holandię, Łotwę i Niemcy, zaprezentowała swoje umiejętności. Ponadto, specjalnym gościem festiwalu był żeński zespół Crazy Drummers z Ukrainy. Całość wydarzenia trwała przez dwa pełne dni.

W pierwszy dzień festiwalu, sobotę, uczestnicy przemierzyli ulice Wilna, by na koniec dotrzeć na Plac Katedralny. Następnie, w niedzielę każda z orkiestr miała okazję pokazać swój talent poprzez wykonanie pokazu musztry paradnej.

Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy wyróżniła się nowym układem choreograficznym stworzonym przez Violettę Klimczewską. W tym układzie Członkowie orkiestry dużo częściej przemieszczają się na placu, wykonując przy tym taneczne ruchy i dynamicznie zmieniając formacje – jak opisuje to sama autorka choreografii.

Dowódca-kapelmistrz Orkiestry Wojskowej z Bydgoszczy, major Dominik Sierzputowski widzi w takich spotkaniach nie tylko możliwość prezentacji umiejętności muzycznych. Jak mówi: „Świat muzyczny i wojskowy jakoś się przenika, a takie spotkania są idealną okazją, by porozmawiać o muzyce i nie tylko”.