Politechnika Bydgoska dąży do uruchomienia nowego kierunku – medycyna

Politechnika Bydgoska postępuje z wnioskiem o wprowadzenie nowego kierunku studiów – medycyny. Ogromny dokument, który zawiera ponad dwa tysiące stron, został nadesłany do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Kolejnym krokiem w kierunku powstania kierunku medycznego w Bydgoszczy jest to, że na potrzeby Wydziału Medycznego PBŚ, miasto planuje przekazać Politechnice Wielospecjalistyczny Szpital Miejski. Dodatkowo, Politechnika sfinalizowała porozumienia dotyczące współpracy z wieloma placówkami medycznymi i szpitalami.

Studenci będą zdobywać wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w różnych szpitalach, takich jak Szpital MSWiA w Bydgoszczy, 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu oraz Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy.

W przypadku uruchomienia nowego kierunku, zaoferowało swoją pomoc aż ponad 150 nauczycieli akademickich, spośród których ponad 120 to doświadczeni lekarze. Wśród tych wykwalifikowanych specjalistów znajduje się 8 profesorów, 12 doktorów habilitowanych i aż 91 doktorów.