Debata nad budową zbiorników retencyjnych w Bydgoszczy

Radni PiS w Bydgoszczy wyrażają swoje obawy dotyczące wpływu poszerzania infrastruktury miejskiej na codzienne życie mieszkańców. Twierdzą, że budowa zbiorników retencyjnych negatywnie wpływa na ruch drogowy, co skłoniło ich do napisania interpelacji do prezydenta miasta Rafała Bruskiego. Apelują o więcej informacji na temat planu prac i lepszy dialog z lokalną społecznością.

Obecna sytuacja na drogach Bydgoszczy można opisać jako chaos, szczególnie w godzinach szczytu, kiedy centrum miasta jest praktycznie paraliżowane. Mimo to, wynikające z tego problemy stanowią cenę za niezbędne inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną miasta, które mają na celu przygotowanie jej do radzenia sobie z najcięższymi deszczami.

Jednakże bydgoscy radni PiS wyrażają swoje zastrzeżenia w odniesieniu do implementacji tych projektów. Uznali, że nie mogą stać bezczynnie i obserwować narastającego chaosu na ulicach miasta. Wspólnie z radnym Szymonem Rogiem, zaproponowali prezydentowi miasta trzy proste rozwiązania, które powinny pomóc złagodzić skutki tej inwestycji dla mieszkańców. Twierdzą, że zastosowanie się do ich propozycji wymaga jedynie odrobiny dobrej woli i mogłoby przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców.