Postępowanie dyscyplinarne wobec trzech sędzi bydgoskiego sądu

Trzy sędzie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy – Bożena Więckowska, Karolina Lubińska oraz Dorota Wiese-Stefanek – otrzymały wezwanie do wyjaśnienia swoich działań. Wezwanie do udzielenia wyjaśnień wysłał Przemysław Radzik, zastępca rzecznika dyscyplinarnego. Sprawa dotyczy postępowania wyjaśniającego, które dla wymienionych sędzi może mieć poważne konsekwencje, w tym możliwość postawienia zarzutów dyscyplinarnych.

Zdarzenie, które miało miejsce 4 kwietnia 2022 roku. Tego dnia Sąd Rejonowy w Bydgoszczy nałożył grzywnę na Macieja Nawackiego, prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie. Kara wyniosła 15 tysięcy złotych i została nałożona za to, że Nawacki nie dopuścił do orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna. Dodatkowo, zapadło postanowienie, zgodnie z którym, jeżeli grzywna nie zostanie opłacona, zostanie zamieniona na karę 15 dni aresztu.