Bydgoszczanie walczą o swoje zielone tereny: Wielka liczba wniosków złożonych do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej

Jedno z lokalnych stowarzyszeń Bydgoszczy, Miłośnicy Górek Fordońskich, przekazało do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej rekordową liczbę 500 papierowych wniosków. Wszystkie były podpisane przez mieszkańców miasta i dotyczyły planów miejscowych. Szczególne zainteresowanie budzi jeden z głównych postulatów, który zakłada wycofanie planów zabudowy mieszkaniowej na terenie górnego tarasu Fordonu.

– Dokonaliśmy niedawno wysyłki 464 wniosków w formie papierowej, które zostały podpisane przez naszych mieszkańców i zebrane dzięki pomocy społeczników pełnych zaangażowania. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy poświęcili swój wolny czas na pomoc w dotarciu do tych osób, które zdecydowały się na składanie tradycyjnego , papierowego dokumentu – przekazało Stowarzyszenie Miłośników Górek Fordońskich w piątek (28 lipca), w dniu ostatecznym składania wniosków.