Prace modernizacyjne w mieście: Nowe zbiorniki i przebudowa kanalizacji na Gdańskiej

Na ulicy Gdańskiej trwają obecnie intensywne prace związane z infrastrukturą wodociągową i drogową. Projekt zakłada między innymi budowę nowych zbiorników retencyjnych oraz modernizację systemu kanalizacyjnego. Najwięcej działań jest obecnie skoncentrowanych na placu Wolności.

Jest to pierwsza faza prac mających na celu odnowienie placu Wolności. W ramach prac powstaje duża podziemna konstrukcja – zbiornik retencyjny, którego pojemność wynosi dokładnie 1488,00 metrów sześciennych. Struktura żelbetowa tego podziemnego rezerwuaru została już wykonana przez firmę odpowiedzialną za realizację projektu.

Zakładane zakończenie kluczowych prac, które są wycenione na sumę 12,5 miliona złotych, planowane jest na najbliższe miesiące letnie. Starannie zaplanowany harmonogram pozwoli na szybkie przywrócenie ruchu tramwajowego. Jak podaje Urząd Miasta: „Na placu Wolności stworzymy miejsce, które będzie gromadziło wodę podczas intensywnych opadów deszczu. Zaawansowany system sterowania zadba o to, aby ta woda była zatrzymywana jak najdłużej”.

Gdyby jednak pojawiło się ryzyko nadmiaru wody, zostanie ona bezpiecznie skierowana do najbliższej rzeki. Podczas okresów suszy lub potrzeby nawadniania terenów miejskich, woda będzie pobierana ze zbiornika i dostarczana do specjalistycznych urządzeń oczyszczających i uzdatniających. Po procesie oczyszczenia, czyli usunięciu wszelkich bakterii i grzybów, woda zostanie przesłana do instalacji nawadniających.