Przebudowa małego placu w centrum Bydgoszczy na zielony zakątek

Położone w samym sercu Bydgoszczy, na skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Żółkiewskiego, miejsce stało się obiektem projektu rewaloryzacji przeprowadzanego przez Osiedlową Grupę Antysmogową Śródmieście. Prace rozpoczęły się pod koniec lipca, a ich ambicją jest przekształcenie miejskiego placu kieszonkowego w zielone miejsce odpoczynku, poprzez wprowadzeni zieleni takich jak drzewa, krzewy oraz inne rośliny.

Kamila Gawrońska-Dickson, reprezentująca Pracownię Zrównoważonego Rozwoju i Bydgoski Alarm Smogowy, udzieliła wywiadu dla lokalnego medium „Express Bydgoski”. Poinformowała o realizowanym projekcie pod nazwą „Bydgoski Włącznik Antysmogowy”, który obejmuje działania na gruntach należących do miasta. Prace postępują zgodnie z planem – projekt został już wykonany, stara kostka brukowa usunięta i obecnie firma brukarska kontynuuje prace. Zamówione zostały także ławki i kosze na śmieci oraz planowane są nasadzenia roślin. Termin wspólnego sadzenia planowany jest na ostatni tydzień sierpnia i będzie odpowiednio komunikowany.

Projekt „Bydgoski Włącznik Antysmogowy” to inicjatywa finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jest on realizowany we współpracy między powyżej wymienionymi organizacjami a miastem Bydgoszcz. Stworzenie parku kieszonkowego stanowi finalny etap projektu, którego działania rozpoczęły się już w listopadzie 2021 roku.

Kamila Gawrońska-Dickson zaznacza, że głównym celem powstania parku kieszonkowego jest oferowanie mieszkańcom i tranzytującym przez dworzec PKP możliwości odpoczynku i relaksu wśród zieleni, których tak brakuje w tym gwarnym regionie. Podkreśla przy tym, że nie jest to związane z destrukcją istniejącej infrastruktury, a jedynie inteligentnym zagospodarowaniem dostępnej przestrzeni.