Bydgoszcz popiera starania o reparacje wojenne od Niemiec

Podczas piątkowego spotkania, Komisja Rewizyjna Rady Miasta Bydgoszczy wyraziła swoje poparcie dla wniosku, który ma na celu zmuszenie rządu Republiki Federalnej Niemiec do wypłaty reparacji wojennych Polsce. Zgodnie z tym stanowiskiem, część tych reparacji powinna zostać przekazana właśnie Bydgoszczy. Swoją decyzję komisja zamierza rekomendować Radzie Miasta podczas najbliższego posiedzenia plenarnego.

Komisja postuluje również, aby Prezydent Bydgoszczy podjął działania mające na celu oszacowanie rzeczywistych strat, które miasto poniosło w wyniku okupacji przez Niemców podczas II wojny światowej. Tym samym, stawiają kwestię reparacji wojennych jako priorytet dla bydgoskiego samorządu.